کارآموزی پی وفونداسیون

کارآموزی پی وفونداسیون

کارآموزی پی وفونداسیون

هدف از پياده کردن نقشه انتقال طرح از روی کاغذ بر سطح زمین است و در این مرحله از اجرا عملیاتی عکس عملیات تهیه نقشه انجام می گیرد که در اصطلاح به آن عملیات پیاده کردن نقشه (Setting Out) می گویند. در این مرحله محل دقيق پي ها و ستون هـا و ابعاد آنها روي زمين مشخص گردد، لذا عملیات باید با دقت زیادی انجام شود و زوایا و اضلاع به دقت کنترل شود. در موقع پياده کردن نقشه از پلان پي کني استفاده مي شـود.در پروژه های بزرگ این کار توسط مهندس نقشه بردار و به کمک…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.