کتاب فیزیک برای علوم پایه و مهندسی همراه با فیزیک مدرن Serway and Jewett

کتاب فیزیک برای علوم پایه و مهندسی همراه با فیزیک مدرن Serway and Jewett

کتاب فیزیک برای علوم پایه و مهندسی همراه با فیزیک مدرن Serway and Jewett

دانشجویان و فازغ التحصیلان رشته فیزیک، اگر تا کنون آزمون GRE Subject مانعی برای رسیدن شما به رویای ادامه تحصیل در معتبرترین دانشگاه های جهان بوده است، دیگر نگران نباشید! مطالعه این کتاب و حل مسائل آن راه شما را برای دستیابی به این هدف ارزشمند هموار می سازد. این کتاب ضمن آموزش کامل فیزیک کلاسیک، بحث های جامعی در زمینه فیزیک مدرن مانند نسبیت، فیزیک اتمی، مکانیک کوانتومی، فیزیک هسته ای، ذزات بنیادی و کیهانشناسی ارائه می کند به نحوی که تمامی…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.