نقشه زمین شناسی اقلید(1:100000)

نقشه زمین شناسی اقلید(1:100000) نوع دسته بندى : 1:100000 نام استان :: فارس مجرى: سازمان زمين شناسى وضعیت : تهيه شده طول جغرافیایى: از 52.3° تا 53° عرض جغرافیایى: از 30.5° تا 31° عناصر و داده های موجود در نقشه: گسل اقليدEghlid ، راندگى اصلى زاگرس، درياچه کافترDaryacheh Kaftar، گسل کروشول Krooshool F.   عنوان: …
ادامه ی نوشته نقشه زمین شناسی اقلید(1:100000)

نقشه زمین شناسی سرخس(1:250000)

نقشه زمین شناسی سرخس(1:250000) نوع دسته بندى : 1:250000 مجرى: سازمان زمين شناسى وضعیت : تهيه شده طول جغرافیایى: از 60° تا 61.5° عرض جغرافیایى: از 36° تا 37°   شماره نقشه: L4 عناصر و داده های موجود در نقشه: تاقديس خانگيران، تاقديس چهچهه   عنوان: سرخس فرمت:PDF… جزئیات بیشتر / دانلود

نقشه زمین شناسی آمل(1:250000)

نقشه زمین شناسی آمل(1:250000) نوع دسته بندى : 1:250000 مجرى: سازمان زمين شناسى وضعیت : تهيه شده طول جغرافیایى: از 60° تا 61.5° عرض جغرافیایى: از 35° تا 36°   عناصر و داده های موجود در نقشه: کوه سفيد، کوه دوشاخ، کوه ميرامير   عنوان: تربت جام فرمت: pdf … جزئیات بیشتر / دانلود

نقشه زمین شناسی تايباد(1:250000)

نقشه زمین شناسی تايباد(1:250000) نوع دسته بندى : 1:250000 مجرى: سازمان زمين شناسى وضعیت : تهيه شده طول جغرافیایى: از 60° تا 61.5° عرض جغرافیایى: از 34° تا 35°   شماره نقشه: L6 عناصر و داده های موجود در نقشه: سفيدکوه خور، کوه سنگى، کوه قربان   عنوان: تايباد فرمت: pdf … جزئیات بیشتر / …
ادامه ی نوشته نقشه زمین شناسی تايباد(1:250000)

نقشه زمین شناسی طرق – صمع(1:100000)

نقشه زمین شناسی طرق – صمع(1:100000) نوع دسته بندى : 1:100000 نام استان :: اصفهان مجرى: سازمان زمين شناسى وضعیت : تهيه شده طول جغرافیایى: از 51.3° تا 52° عرض جغرافیایى: از 33° تا 33.5° تهیه کنندگان: زاهدی، رحمتی شماره نقشه: 6356 عناصر و داده های موجود در نقشه: گسل نطنز، کوه کرکس، کوه لاله …
ادامه ی نوشته نقشه زمین شناسی طرق – صمع(1:100000)

نقشه زمین شناسی نطنز(1:100000)

نقشه زمین شناسی نطنز(1:100000) نوع دسته بندى : 1:100000 نام استان :: اصفهان مجرى: سازمان زمين شناسى وضعیت : تهيه شده طول جغرافیایى: از 51.3° تا 52° عرض جغرافیایى: از 33.5° تا 34°   شماره نقشه: 6457 عناصر و داده های موجود در نقشه: تاقدیس نواب، گسل نطنز، ناودیس شجاع آباد،   عنوان: نطنز فرمت:pdf …
ادامه ی نوشته نقشه زمین شناسی نطنز(1:100000)

نقشه زمین شناسی لنجان(1:100000)

نقشه زمین شناسی لنجان(1:100000) نوع دسته بندى : 1:100000 نام استان :: اصفهان مجرى: سازمان زمين شناسى وضعیت : تهيه شده طول جغرافیایى: از 51° تا 51.3° عرض جغرافیایى: از 32° تا 32.5° تهیه کنندگان: زاهدی، صمدیان شماره نقشه: 6254 عناصر و داده های موجود در نقشه: کوه پنجه Kuh e Panjeh،کوه بیدکان Kuh e …
ادامه ی نوشته نقشه زمین شناسی لنجان(1:100000)

نقشه زمین شناسی کاشان(1:100000)

نقشه زمین شناسی کاشان(1:100000) نوع دسته بندى : 1:100000 نام استان :: اصفهان مجرى: سازمان زمين شناسى وضعیت : تهيه شده طول جغرافیایى: از 51° تا 51.3° عرض جغرافیایى: از 33.5° تا 34° تهیه کنندگان: رادفر،علایی مهابادی، امامی شماره نقشه: 6257 عناصر و داده های موجود در نقشه: کوه آرشود، کوه چاله سفیذ، کوه چال،گسل …
ادامه ی نوشته نقشه زمین شناسی کاشان(1:100000)

نقشه زمین شناسی کوه‌‌دهق(1:100000)

نقشه زمین شناسی کوه‌‌دهق(1:100000)     نوع دسته بندى : 1:100000 نام استان :: اصفهان مجرى: سازمان زمين شناسى وضعیت : تهيه شده طول جغرافیایى: از 50.3° تا 51° عرض جغرافیایى: از 33° تا 33.5° تهیه کنندگان: موسوی، بهرهمند، سهندی شماره نقشه: 6156 عناصر و داده های موجود در نقشه: گسل دهق Kuh e Dehagh، …
ادامه ی نوشته نقشه زمین شناسی کوه‌‌دهق(1:100000)

نقشه زمین شناسی گلپايگان(1:100000)

نقشه زمین شناسی گلپايگان(1:100000) نوع دسته بندى : 1:100000 نام استان :: اصفهان مجرى: سازمان زمين شناسى وضعیت : تهيه شده طول جغرافیایى: از 50° تا 50.3° عرض جغرافیایى: از 33° تا 33.5° تهیه کنندگان: افتخارنژاد عناصر و داده های موجود در نقشه: کوه قبله Kuh e Ghebleh، کوه برج، کوه قره بیشه Kuh e …
ادامه ی نوشته نقشه زمین شناسی گلپايگان(1:100000)